Mācību maksa 320 Eur mēnesī.

Tā tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp pirmsskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas.