Bērnu izklaides un attīstības centra "Čība" skoliņa savu darbību uzsāka 2000. gada februārī. Skoliņa piedāvāja apmeklēt attīstošās un interešu nodarbības bērniem vecumā no 1,5 – 7 gadiem.     

    Šo gadu laikā skoliņu absolvējuši jau četrpadsmit izlaidumi.  "Čības" uzticamie draugi ir ar mums kopā no saviem pirmajiem soļiem līdz pat skolas gaitu uzsākšanai.      

    Šajā laika posmā centrs "Čība"ir nostiprinājis uzticību savu mazo klientu un viņu vecāku vidū. Mēs turpinām meklēt un attīstīt jaunas iespējas, lai popularizētu pirmsskolas izglītības nozīmi un vērtību cilvēka dzīvē.      

    Ar 2006 gada rudeni Bērnu izklaides un attīstības centrs "Čība" skoliņa izauga par Pirmsskolas attīstības centru, kas darbojas kā LR IZM reģistrēta izglītības iestāde. Pirmsskolas attīstības centrs savus skolnieciņus izglīto pēc licencētas izglītības programmas: LR IZM licence Nr. V-7835 Izglītības programmas kods: 0101 1 1 11       

    Pirmsskolas attīstības centra "Čība" pirmsskolas izglītības programmas galvenais mērķis ir intelektuāli un psiholoģiski sagatavot izglītojamo pamatizglītības programmas apguvei, sniedzot uz izpratni balstītas zināšanas.