Mācību maksa ir 270,00 EUR mēnesī

Maksa par bērna ēdināšanu ir 3,50 EUR dienā (brokastis, pusdienas, launags).

 

 Mācību maksa tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp pirmskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas.